Slaapapneu / snurkproblemen

Snurkgeluiden uit de slaapkamer. Een veel voorkomende situatie waar miljoenen Nederlanders dagelijks mee moeten leven. Hoewel deze situatie op het eerste gezicht onschuldig aandoet, kan de aandoening (verstrekkende) fysieke en sociale gevolgen hebben.

Slaapapneu is meer dan alleen snurken

Snurken wordt veroorzaakt door het vibreren van zacht weefsel in de bovenste luchtwegen. Dit vibreren veroorzaakt het snurken dat een volume kan behalen van wel meer dan 70 decibel, het volume van een gemiddelde stofzuiger. Het is dan ook niet verwonderlijk dat snurken het slaapritme van een persoon en zijn of haar partner (ernstig) kan verstoren.

Wanneer een stevige snurker zijn of haar ademhaling meer dan 5 keer per uur langer dan 10 seconden inhoudt is er sprake van een obstructief slaapapneu. Tijdens het wegblijven van de ademhaling daalt het zuurstofgehalte in het bloed. Deze lage waarde kan leiden tot onregelmatige hartslag, hoge bloeddruk en in zeer extreme gevallen een nachtelijke dood.

Behandeling van snurken en slaapapneu

Snurkproblemen en slaapapneu zijn serieuze zaken. Wetenschappers over de hele wereld houden zich bezig met onderzoek naar een effectieve behandeling voor deze problematiek.

Gewichtsafname vermindert snurken

Een van de bevindingen is dat afvallen een geweldige bijdrage levert aan het verminderen van de problematiek. Het beperken van overgewicht kan ervoor zorgen dat de vibraties (en ook het snurken) afnemen.

Speciale beugel helpt bij vermindering snurken

Een andere veelgebruikte vorm van behandeling is er in de vorm van een MRA (Mandibulair Repositie Apparaat). Een MRA is een speciale beugel die tijdens de slaap gedragen dient te worden. Een MRA brengt tijdens de slaap de onderkaak (lichtjes) naar voren waardoor de luchtweg min of meer open blijft. Tijdens een intake wordt beoordeeld of uw tandheelkundige situatie geschikt is voor een MRA. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar wordt er een aanvraag gedaan bij uw verzekeraar om een MRA te mogen vervaardigen, waarbij de kosten worden betaald vanuit de basisverzekering.

Slaapapneu en MRA

Bij Mondzorg Culemborg, één van de vestigingen van Partners in Mondzorg, behandelen we patiënten met slaapapneu. Deze patiënten krijgen na mondonderzoek en het maken van afdrukken van boven- en onderkaak een MRA, die volgens de Nederlandse vereniging voor tandheelkundige slaapgeneeskunde (NVTS) het meest geëigend is om deze slaapstoornis te behandelen. Naast onderzoek en het maken van afdrukken dient er een beetregistratie te worden uitgevoerd om de voorwaartse (nachtelijke) verplaatsing van de onderkaak vast te stellen.

Bovendien zijn een goed geventileerde kamer, schoon beddengoed en een prettige temperatuur essentieel voor een goede nachtrust.

Nieuwe patiënten van harte welkom

Nieuwe patiënten zijn bij alle vestigingen van Partners in Mondzorg van harte welkom. Inschrijven kan nu eenvoudig online!

Naam:*
Adres:*
Postcode/ woonplaats:*
Telefoonnummer:*
Geslacht:*
E-mailadres:*
Geboortedatum (dd-mm-jjjj vb: 01-10-1983):*
BSN-nr/ sofi-nummer:*
Praktijk van uw keuze:*
Naam zorgverzekeraar:
Hoe kent u ons:
Reden inschrijving:*
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? (maximaal 6 per jaar):*
Nog een familielid toevoegen:
Naam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Nog een familielid toevoegen:
Naam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Nog een familielid toevoegen:
Naam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Nog een familielid toevoegen:
Naam:
Geslacht:
Geboortedatum:
 

* Verplichte velden