Kwaliteit en zorg

Partners in Mondzorg staat voor hoogwaardige tandheelkunde. Onze behandelaars werken alleen met moderne apparatuur. Bovendien werken ze met veilige en hoogstaande materialen van erkende leveranciers. Om de kwaliteit van zorg te waarborgen is Partners in Mondzorg voortdurend bezig om het kwaliteitsbeleid verder vorm te geven. Partners in Mondzorg beschikt over een Handboek Kwaliteit, waarin protocollen zijn opgenomen om de kwaliteit te bewaken. Partners in Mondzorg streeft continu naar verbetering en innovatie en investeert in trainingen en opleidingen van alle medewerkers voor de laatste tandheelkundige technieken. Partners in Mondzorg beschikt over een garantieregeling.

Keurmerk voor kwaliteit en patiëntveiligheid

De tandheelkundige praktijken* van Partners in Mondzorg hebben in 2015 het certificaat NEN-EN 15224 behaald. In april 2016 is ons kwaliteitssysteem opnieuw getoetst, met een succesvol resultaat. Hiermee hebben wij een verlenging van het kwaliteitscertificaat ontvangen en kunnen wij onze patiënten opnieuw de zekerheid bieden dat wij kwaliteit hoog in het vaandel dragen.

De NEN-EN 15224 is de Europese norm voor kwaliteitsbeheersing in de zorg en wordt ook wel de ISO voor de zorg genoemd. In deze norm zijn aanvullende eisen gesteld ten opzichte van de ISO 9001 om daarmee beter te passen bij de kenmerkende aspecten van de zorg. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsbeheersing. Lees hier meer informatie.

*Mondzorg Vianen was ten tijde van de certificering nog niet aangesloten bij Partners in Mondzorg. Echter werkt deze praktijk wel volgens dezelfde hoge kwaliteitseisen en zal met een volgende certificering worden meegenomen.

Deskundigheid van de tandheelkundige behandelaars

Alle behandelaars van Partners in Mondzorg zijn goed opgeleid. De deskundigheid van de behandelaars wordt voortdurend verder ontwikkeld en wordt o.a. op peil gehouden door bij- en nascholing en het lezen van vakliteratuur. Dit alles dient om een permanent hoge kwaliteit in gebitsonderhoud en voorlichting te garanderen. Intern wordt door de tandartsen en mondhygiënisten deelgenomen aan bijeenkomsten ten behoeve van deskundigheidsbevordering. Extern wordt deelgenomen aan cursussen, congressen en klinische avonden.

Door de bij- en nascholing van onze behandelaars kunt u er als patiënt op rekenen dat de tandheelkundige kennis van onze behandelaars actueel is en u volgens de meest moderne inzichten en technieken wordt behandeld.

Beroepsverenigingen

Onze tandartsen zijn aangesloten bij een beroepsvereniging: de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) of de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT). De mondhygiënisten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM). Gedragsregels en praktijkrichtlijnen voor de behandelaars vindt u in onze tandartspraktijken.

Onze behandelaars houden zich in hun beroepsuitoefening aan gedragsregels en praktijkrichtlijnen voor tandartsen en mondhygiënisten. Deze richtlijnen worden door de beroepsorganisaties van tandartsen en mondhygiënisten opgesteld vaak in samenspraak met derden.

Hoe vindt kwaliteitsbewaking plaats?

Naast bij- en nascholing vinden binnen Partners in Mondzorg continu kwaliteitscontroles plaats. Niet alleen investeren wij in al onze medewerkers maar ook in de meest vooruitstrevende apparatuur voor het bereiken van optimale resultaten op kwaliteit en duurzaamheid van gebitsbehandelingen.